BRÚIXOLA PER

Conèixer

FITXA 3

L’Economia Social i Solidària a Barcelona

Autoria
Anna Fernàndez i Ivan Miró (La Ciutat Invisible, SCCL)
Data de publicació
Gener 2016

Descripció

Informe sobre la situació de l’Economia social i solidària a Barcelona, impulsat pel comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest informe pretén radiografiar l’evolució i l’actualitat de les expressions sectorials i territorials de l’economia social i solidària a la ciutat.

L’informe s’estructura en una introducció en la qual es detallen qüestions metodològiques en l’elaboració de l’informe i un estudi quantitatiu sobre dades agregades de l’economia social i solidària barcelonina.

Segueix una primera part en la qual s’analitzen els diferents sectors de l’economia social i solidària a Barcelona (tipus de cooperatives existents, grups de consum, mercats d’intercanvi, etc.) i en la qual s’ha volgut recollir la riquesa dels sectors de l’economia social i solidària existents a Barcelona, desgranant-ne l’evolució, les característiques i els reptes de les seves diferents expressions socioempresarials i comunitàries.

En una segona part, amb el títol “Els barris de Barcelona, protagonistes de l’enfortiment socioeconòmic de la ciutat”, es desgranen diferents iniciatives i experiències als barris de la Barceloneta, Poblenou, Poble-sec, Porta i Sants - La Bordeta. S’ha resseguit la producció històrica i actual de l’espai urbà barceloní, gestat entre dues forces contradictòries com són l’apropiació capitalista de l’espai i la producció social i cooperativa d’aquest espai.

I, finalment, inclou un capítol de tancament amb aportacions per a una nova política socioeconòmica a Barcelona, en el qual s’analitzen els reptes sectorials de l’economia social i solidària, les dimensions territorials, l’articulació comunitària i els ecosistemes cooperatius locals.

Paraules clau
#ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA #BARCELONA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.