BRÚIXOLA PER

Aprofundir

FITXA 10

Moviments i fenòmens de les altres economies

Autoria
Ruben Suriñach Padilla
Data de publicació
Juliol 2016

DESCRIPCIÓ

L'informe Les altres economies de la ciutat: identificant l’ecosistema d’economies transformadores de Barcelona és un estudi que té com a objectius:

  • Generar un marc o una definició comuna per englobar la diversitat d’això que anomenem economies transformadores, atenent a les especificitats de cadascuna.
  • Aclarir les definicions, els trets característics, el recorregut històric i la presència social dels diferents moviments i fenòmens de l’economia transformadora.
  • Sistematitzar les relacions existents entre els diferents moviments i fenòmens i explorar i suggerir àmbits de confluència i de reforç mutu.
  • Extreure i recomanar possibles mesures per implementar des de l’Administració pública local.

L’informe analitza els moviments i fenòmens següents:

  • Moviments: Decreixement, Economia Col·laborativa, Economia del Bé Comú, Economia dels Comuns, Economies Feministes, Economia Social i Economia Social i Solidària
  • Fenòmens: Consum Responsable, Economia Circular, Economies Comunitàries, Economia de les Cures, Emprenedoria Social, Innovació Social i Responsabilitat Social Corporativa

Aquesta anàlisi es concreta en el capítol central de l’informe. Posteriorment Ruben Suriñach exposa les seves conclusions i propostes de treball conjunt entre els diferents moviments i fenòmens, a partir de quatre idees descrites en les seves reflexions transversals. Aquest apartat acaba amb l’exposició d’experiències i de casos pràctics.

Finalment, l’informe inclou un annex que visibilitza en una matriu les relacions entre moviments i fenòmens.

Paraules clau
#ECONOMIA TRANSFORMADORA #BARCELONA #MOVIMENTS #FENÒMENS
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.