BRÚIXOLA PER

Aprofundir

FITXA 14

Participació interna i governança democràtica

Autoria
La Confederació. Gestión Integral, SCCL. Hobest, SCCL. Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat, SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Descripció

Les associacions i cooperatives són plurals i diverses, però tenen com a tret distintiu el compromís cap a models de gestió en els quals les persones són al centre. En aquest marc, la participació interna de tots els col·lectius involucrats i la governança democràtica esdevenen.

“Participar és contribuir, col·laborar, implicar-se, expressar-se lliurement, aportar, prendre decisions, dialogar; en definitiva, convertir-se en protagonista actiu en les diferents esferes de la vida personal i contribuir activament en els afers de l’entorn. La participació, doncs, implica un procés permanent de donar i rebre que s’encamina cap a un objectiu comú.” (Aprendre a participar, Fundació Jaume Bofill 2004)

El concepte “Governança democràtica” aplega dos elements: la governança, és a dir, la manera en què es desenvolupa el govern d’una organització o entitat, i la democràcia, que indica que les persones exerceixen la capacitat de decidir dins el govern de la seva organització.

La Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social és una publicació que pretén ser una eina, breu i de lectura fàcil, per acompanyar les entitats en aquest camí cap a la Governança democràtica.

Aquesta guia té la voluntat d’aportar un recurs que faciliti l’accés a un marc de govern que ha de resultar clau en el futur immediat de les entitats. Com s’afirma en l’apartat d’objectius, la guia neix amb una vocació d’utilitat al servei de la possibilitat que pugui ser coneguda i emprada per totes les persones vinculades a una organització del sector. Aquesta aportació d’elements per impulsar la Governança democràtica té un seguit d’objectius:

  • L’aportació dels elements centrals que es vinculen a la Governança democràtica
  • La generació d’un document realment útil en el treball amb la Governança democràtica
  • La utilització d’una claredat expositiva que permeti la plena comprensió dels continguts
  • La introducció d’una perspectiva respecte a la Governança democràtica que faciliti l’aparició d’una dinàmica de “reflexió-acció” a les entitats, incloent-hi una proposta de full de ruta

La Governança democràtica és el marc de govern de l’organització que incorpora les veus dels diferents grups d’interès i que es manifesta per mitjà d’un conjunt d’actituds, normes, processos sistematitzats i pràctiques que faciliten i expressen l’apoderament i la participació real de les persones en totes les dimensions. La Governança democràtica considera que cal atorgar poder a les persones per tal que puguin decidir sobre allò que han de viure. Aquest poder ha de ser real.

El principi dinamitzador de la Governança democràtica és l’atorgament de veu i decisió a les persones, i està sent viscut a nombroses organitzacions. El desenvolupen cada vegada que aquest poder personal és exercit anant més enllà d’allò que comporta la relació, en sentit estricte. La Governança democràtica no implica l’ús d’un poder absolut per part de cap veu, sinó que ho fa sempre en termes de “codecisió”, de “coconstrucció”. Cap veu no pot ser ignorada, però cap veu no pot imposar- se sense més.

Paraules clau
#PARTIPACIÓ INTERNA #GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA #GESTIÓ DEMOCRÀTICA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.