BRÚIXOLA PER

Aprofundir

FITXA 12

Per avaluar el que fem i com ho fem: avaluació de l’impacte i el balanç social

Autoria
Diversos
Data de publicació
Gener 1970

Descripció

Un aspecte molt important per a les entitats no lucratives d’iniciativa social és el d’avaluar l’impacte de les nostres actuacions per tal de garantir la millora contínua, la transparència, la confiança i l’eficiència.

Així, doncs, l’avaluació és una eina clau. Però, quines eines existeixen per avaluar l’impacte i/o el retorn social del nostre projecte i/o iniciativa? En aquesta fitxa es presenten algunes eines per avaluar el que fem i com ho fem.

BALANÇ SOCIAL

El balanç social és un qüestionari dissenyat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) per mesurar l’impacte social i ambiental de les organitzacions al llarg d’un exercici, i complementa el balanç econòmic de les memòries anuals. Inclou un qüestionari amb trenta-tres indicadors que mesuren diferents aspectes de la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Per fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dona accés a un qüestionari general que

ha d’omplir l’empresa, i també a tres conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de manera automàtica l’informe de balanç social: el document en què les empreses descriuen i mesuren les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes al llarg d’un exercici.

Un cop fet el balanç social, les organitzacions poden estendre’n l’ús i la funcionalitat interna. D’una banda, poden elaborar la memòria de responsabilitat social a partir d’una plantilla de memòria que ha fet la comissió de balanç social durant l’any 2015. Aquesta plantilla disposa d’una taula d’equivalències tècniques amb els indicadors del Global Reporting Initiative. D’altra banda, a partir dels compromisos de millora expressats per les organitzacions amb la sol·licitud del segell, la comissió de balanç social intenta generar dinàmiques d’intercooperació per tal que siguin les mateixes organitzacions de l’ESS les que ajudin les altres a complir els compromisos de millora.

Més informació:
“Balanç social”

http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/

VALORSOCIAL.COOP

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha creat un model específic per mesurar el valor social generat per les cooperatives de treball amb l’objectiu de mostrar a la societat de quina manera les cooperatives multipliquen els recursos rebuts, generant valor a tots els grups d’interès: persones treballadores sòcies, clients, administracions públiques, comunitat local, etc. Per utilitzar l’eina per calcular el Valor Social de la cooperativa cal ser una cooperativa de treball federada. Les cooperatives que utilitzin l’eina de càlcul del Valor Social per a la seva cooperativa podran crear informes visuals per presentar als seus clients i grups d’interès, com a estratègia de comunicació i màrqueting, gestionar els seus indicadors de forma continuada en el temps, per tal de prendre decisions i establir processos de millora, comparar-se amb la totalitat de les cooperatives i les del seu sector d’activitat, i defensar i donar valor al paper del cooperativisme de treball a la societat.

Més informació:
“Valor social, l’eina de càlcul del valor social de les cooperatives”

http://www.cooperativestreball.coop/consolida/valor-social

SROI (Retorn Social de la Inversió, en anglès)

L’SROI és una metodologia per avaluar l’impacte de les entitats o projectes nascuda als Estats Units l’any 2000. És una eina que ens permet ser més transparents i valorar econòmicament l’impacte de les nostres actuacions amb vista a possibles finançaments, inversions, etc. Així, l’element més conegut de l’SROI és la dada final d’impacte. Aquesta metodologia ens permet sempre concloure que l’entitat o projecte genera un impacte d’X euros per cada euro invertit. No obstant això, cal remarcar que el més valuós d’aquesta metodologia és el mateix procés, és a dir, les reflexions estratègiques i operacionals que aporta. La majoria de les persones expertes recomanen que per iniciar una avaluació SROI cal disposar primer d’una bona sistemàtica d’avaluació clàssica, en l’àmbit de control de gestió econòmica i en l’àmbit de la qualitat.

Més informació:
A guide to Social Return on Investment. Gener 2012

http://xarxanet.org/sites/default/files/sroinetwork-guide-sroi.pdf

LA TEORIA DEL CANVI

La Teoria del Canvi és una metodologia de disseny de projectes que es fa servir per explicar com i per què les activitats d’un projecte donen lloc als canvis desitjats. Proporciona un full de ruta per al canvi basat en una avaluació de l’entorn en què s’està treballant. En l’enllaç següent trobareu una guia que, en termes generals, sintetitza el nucli dels continguts i dels passos metodològics que es desenvolupen en un taller de disseny de Teoria del Canvi. La primera part de la guia descriu alguns elements teòrics a considerar a l’hora de dissenyar una teoria de canvi aplicada a processos de canvi social. La segona part descriu els passos metodològics bàsics a desenvolupar en tot el disseny d’una Teoria de Canvi.

Més informació:
Teoría de Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social

http://www.democraticdialoguenetwork.org/app/documents/view/es/1623

Paraules clau
#IMPACTE SOCIAL #BALANÇ SOCIAL #TEORIA DEL CANVI #SROI
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.