BRÚIXOLA PER

Conèixer

FITXA 6

Què és la innovació social?

Autoria
Social Innovation Generation
Data de publicació
Desembre 2017

Descripció

https://www.youtube.com/watch?v=kyQUXVhx9kU

El vídeo ha estat elaborat per Social Innovation Generation (SiG), entitat que durant anys ha explorat les diverses qualitats i elements que donen suport a la innovació social. La traducció i el doblatge del vídeo és cortesia de Soy Mamut.

La innovació social gaudeix d’un reconeixement cada cop més gran a tot el món. Però molts i moltes de nosaltres no sabem com succeeix o per a què la necessitem. Aquest vídeo fa una presentació i una descripció ràpida partint de la pregunta “Què és la innovació social?”, i arriba a la conclusió que la innovació social és el resultat del treball de col·lectius que intenten aconseguir que hi hagi un canvi positiu a partir de treballar sobre els problemes socials des de l’origen. Així, la innovació social és un projecte, producte o programa que canvia profundament la manera de funcionar del sistema, i el canvia per tal de reduir la vulnerabilitat de les persones i de l’entorn.

La conseqüència positiva de la innovació social és que els sistemes creixin més resilients i millorin la seva habilitat d’ocupar-se de reptes futurs. En el passat, països com el Canadà han afrontat reptes socials amb innovacions socials com el Registered Disability Savings Plan (RDSP) o la sanitat universal, iniciatives completament arrelades en l’actualitat en el pensament canadenc.

Així, doncs, per desenvolupar una veritable innovació social necessitem treballar pel canvi en totes les escales: es necessiten canvis en l’àmbit individual, col·lectiu, laboral, legal, polític, cultural, etc., i conèixer en profunditat els sistemes en els quals vivim i treballar conjuntament per ajudar la societat i el planeta a prosperar.

Paraules clau
#INNOVACIÓ SOCIAL #REPTES SOCIALS #VULNERABILITAT
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.