BRÚIXOLA PER

Conèixer

FITXA 2

Què és l’Economia Social i Solidària?

Autoria
Chantier de l’économie sociale
Data de publicació
Agost 2015

Descripció

Chantier de l’économie sociale és un grup del Quebec creat l’any 1996. Aquesta consolidació va revelar la importància que han anat adquirint les organitzacions de l’economia social al Quebec, la seva capacitat de concertació i el reconeixement que han aconseguit per part de l’Estat i de la societat civil. La missió de Chantier de l’économie sociale és promoure l’economia social com una part integral de l’economia plural del Quebec i, en fer-ho, participar en la democratització de l’economia i en l’aparició d’aquest model de desenvolupament basat en els valors de solidaritat, l’equitat i la transparència. Chantier de l’économie sociale té per objectiu la construcció d’una economia plural, la finalitat de la qual és el retorn a la comunitat i la defensa del bé comú directament relacionat amb les necessitats i les aspiracions de les comunitats.

https://www.youtube.com/watch?v=4YWVrYoEdeU

El vídeo que es presenta en aquesta fitxa és una breu introducció al concepte de l’economia social elaborat precisament per Chantier de l’économie sociale. El vídeo presenta l’economia social com a model alternatiu davant les creixents desigualtats i les conseqüències socials i mediambientals del model de desenvolupament actual. Un model que combina dues dimensions que sovint semblen contradictòries: l’economia i la societat. Així, doncs, l’economia social és el conjunt d’activitats empresarials motivades per un objectiu social fort i la voluntat dels seus membres per desenvolupar el seu projecte econòmicament viable. Es tracta de posar l’economia al servei de la societat.

Paraules clau
#ECONOMIA SOCIAL #ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.