BRÚIXOLA PER

Emprendre

FITXA 8

Què és l’emprenedoria social?

Autoria
TV3. Programa “Valor Afegit”
Data de publicació
Octubre 2015

Descripció

El programa de TV3 “Valor Afegit” dedica un reportatge a l’emprenedoria social titulat “L’emprenedoria social: negocis pensats per ajudar”. Cada vegada hi ha més persones emprenedores que tiren endavant negocis pensats per donar resposta a una necessitat social. Projectes que tenen per tant un doble repte: d’una banda, garantir l’impacte de les seves actuacions davant la necessitat social detectada, i de l’altra, garantir la viabilitat econòmica i financera del projecte empresarial com qualsevol empresa convencional. Aquests projectes, emmarcats en l’Economia social i cooperativa, mouen un 6% del PIB català i generen 150.000 llocs de treball.

L’AURÓ: OCI TERAPÈUTIC

El reportatge presenta L’Auró, una instal·lació pensada i construïda per donar sortida a un oci terapèutic obert a tothom, amb tot el poder pedagògic i terapèutic que ofereix la natura. És a dir, que, vingui qui vingui, no trobi obstacles d’accés. L’Auró és una singular casa de colònies entre el Solsonès i la Segarra, al mig de la muntanya. La idea sorgeix fa deu anys, quan detecten la necessitat i la inexistència d’un espai de lleure especialitzat com aquest. El projecte va tardar vuit anys a fer-se realitat i va costar gairebé un milió d’euros.

L’ESTOC: BOTIGA DE MOBILIARI ÚNIC, RECICLAT I SOLIDARI

Del Poblenou (Barcelona) es presenta la iniciativa L’Estoc, una botiga de mobiliari únic, reciclat i solidari, on persones amb discapacitat treballen a partir de la reutilització de residus. Això permet generar un impacte ambiental i una petjada social, ja que el material utilitzat sempre està pensat per la persona que l’ha de treballar. El fet de treballar amb un producte que necessita un condicionament però que a la vegada no té una exigència tan elevada com fer mobles nous té un valor afegit. La dificultat va ser trobar un espai per al taller i la botiga. La iniciativa considera que ha aconseguit arribar al client professional pel seu valor afegit artístic i social, i això ha consolidat el seu model de negoci.

L’EMPRENEDORIA SOCIAL COM A GENERADORA D’IMPACTE SOCIAL

Totes les persones emprenedores busquen oportunitats de negoci. La diferència rau en el fet que les persones emprenedores socials busquen les oportunitats per contribuir en els diferents àmbits: l’educació, la sanitat, la cultura, la inserció laboral, etc.

Es pretén tenir impacte social i, alhora, es necessita que l’empresa sigui sostenible econòmicament per a assolir aquest impacte. Si, a més, es pot comptar amb algun inversor social que busca contribuir a generar-lo, la combinació és perfecta.

La cultura tradicional ha generat el model d’inversió amb criteris de mercat i el model filantròpic de donatius. Per això aquest fenomen d’inversió d’impacte a vegades costa molt d’entendre. No obstant això, l’emprenedoria social vol fer realitat els seus projectes de negoci buscant inversió pública i privada, amb l’objectiu de consolidar-se com a empresa social.

El gran gruix d’empreses socials se situa entre les empreses d’inserció i els centres especials de treball (CET), la majoria constituïdes com a cooperatives i que reben ajuts públics. Un exemple clar i paradigmàtic és el de La Fageda, a la Garrotxa.

LES XARXES D’INVERSORS QUE APOSTEN PEL RETORN SOCIAL

Existeixen xarxes d’inversors d’impacte promogudes per entitats com Ship2be que pretenen posar en contacte projectes d’innovació social amb possibles inversors d’impacte. Un nou model d’inversió i un nou llenguatge que té com a dificultat quantificar el retorn social de la inversió. No obstant això, es calcula que la inversió d’impacte supera a nivell mundial els 10.000 milions de dòlars l’any, amb un ritme de creixement del 10% anual.

En un moment en què la desigualtat creix arreu, l’augment de les empreses socials pot ajudar a recuperar valors que la crisi ha escombrat. Les empreses socials són una forma de generar riquesa que, tot i ser encara insuficient, contribuirà a la transformació d’un model econòmic més equitatiu.

Paraules clau
#EMPRENEDORIA SOCIAL #INVERSIÓ D’IMPACTE #EMPRESA SOCIAL
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.