BRÚIXOLA PER

Conèixer

FITXA 1

Què són les altres economies?

Autoria
Álvaro Porro
Data de publicació
Maig 2017

Descripció

L'article de l’Álvaro Porro “Què són les economies transformadores?”, publicat a la revista Opcions, exposa com les noves economies transformadores experimenten i construeixen noves pràctiques socioeconòmiques i conformen un ecosistema que està en creixement. Aquest article pretén visibilitzar aquest fenomen i “mapejar” les diverses economies que conflueixen en aquest marc transformador.

L’autor fa un recorregut per les economies transformadores

com alternativa als models econòmics

imperants, emmarcats en el neoliberalisme.

Per triar les propostes, Porro té en compte

tres criteris:

  • Que hagin desenvolupat un determinat paradigma-marc conceptual.
  • Que tinguin certa vocació de moviment social.
  • Que impliquin un conjunt de pràctiques, projectes i experiència de fer economia de manera diferent de l’hegemònica.

AMB AQUESTS CRITERIS, ENS PRESENTA:

Economia social i solidària (ESS): neix al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre (Brasil) i la seva base és l’activisme, l’economia popular i el cooperativisme europeu. La seva vocació és clarament la transformació social.

Economia cooperativa (inclou les societats laborals): es tracta d’un sector del cooperativisme, ja que segueix la lògica organitzativa de repartiment de poder, tot i que es reprodueixin pràctiques de l’empresa convencional.

Economies comunitàries: aquelles articulacions col·lectives que busquen satisfer necessitats i en les quals, generalment, el pes del treball voluntari és primordial. L’accés no és, doncs, el pagament, sinó la pertinença i la participació en un grup o una comunitat.

Economia del bé comú: sorgeix molt més vinculada al món empresarial convencional que altres economies transformadores, ja que de fet té el potencial d’arrossegar una empresa convencional a fer una transició.

Economia social (d’inserció sociolaboral): Álvaro Porro utilitza aquesta terminologia per referir-se a empreses, fundacions o centres especials de treball que tenen per objectiu principal la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió.

Economies feministes: són aquelles economies que posen en primer pla la invisibilitzada economia de les cures. Finalment, acaba l’article citant altres economies que no ha descrit per no situar-se en el marc dels eixos plantejats a l’inici. També ens facilita enllaços per veure les dades quantitatives de les economies transformadores.

Paraules clau
#ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA #ECONOMIA COOPERATIVA #ECONOMIES COMUNITÀRIES #ECONOMIA DEL BÉ COMÚ #ECONOMIA SOCIAL D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL #ECONOMIES FEMINISTES
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.