BRÚIXOLA PER

Conèixer

FITXA 7

Què són les finances alternatives?

Autoria
Setem
Data de publicació
Gener 2017

Descripció

Presentació breu i detallada sobre què és la banca ètica mitjançant una entrada a la pàgina web www.comercjustibancaetica.org Aquest web, organitzat per Setem i amb la participació d’altres entitats com Alternativa, Fiare, Fets i Oxfam Intermón, entre altres, és un web de difusió de diferents campanyes que treballen amb relació al comerç just, la banca ètica i l’economia solidària.

COMERÇ JUST

Hi podrem trobar diferents campanyes i recursos orientats a descobrir el comerç just com a alternativa, a partir de conèixer què és el comerç just, què sabem de les peces de roba que vestim, quines botigues de comerç just existeixen, etc.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

L’economia social i solidària com una altra manera de fer economia, mitjançant iniciatives que donen prioritat a la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre, que gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica i que estan compromeses amb el seu medi natural i social.

BANCA ÈTICA

La banca ètica com alternativa als bancs convencionals, una altra forma d’estalviar i invertir que prioritza l’obtenció d’un triple benefici (social, ambiental i econòmic), quins són els motius per apostar-hi i quines opcions de banca ètica tenim a Catalunya.

S’assenyalen sis motius per apostar per la banca ètica. Són els següents:

  1. Per reinventar les finances: a la banca ètica, en contraposició a la banca tradicional, es combina el benefici social i el financer i es fan treballar els diners per a projectes responsables des del punt de vista social i ambiental.
  2. Per la transparència: la banca ètica sempre informa en què inverteix i d’on surten els seus números, ja sigui en l’origen dels beneficis com en l’última destinació de cada euro invertit.
  3. Pel criteri: la banca ètica dona suport a les empreses i negocis amb caràcter ètic, que avancin en la igualtat d’oportunitats i de tracte, en la cura del planeta, en la gestió participativa, en l’expansió del comerç just i el consum responsable.
  4. Per la participació: en associar-nos a la banca ètica esdevenim socis i sòcies, amb ple dret a participar de les decisions de l’entitat, i assumint una petita porció de la propietat de l’entitat.
  5. Pel benefici de tothom: la beneficiària de la seva activitat és la societat en general, no només les persones que hi estalvien. D’una banda, hi ha suport financer a projectes que impliquen millores en el camp social, polític, cultural o mediambiental.
  6. Per l’oferta de serveis: la banca ètica ofereix diferents serveis operatius: dipòsits d’estalvi, comptes corrents, targetes de crèdit, préstecs. Així, doncs, per a les persones usuàries, la practicitat és similar a la de la banca convencional.

Finalment, per veure en què s’inverteix i com funciona la banca ètica, és interessant l’interactiu següent: http://www.demanabancaetica.org/interactiu/dbe_ppalescena.html

Paraules clau
#BANCA ÈTICA #ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA #COMERÇ JUST
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.