BRÚIXOLA PER

Emprendre

RECURS DIDÀCTIC RD3

Avalua les teves competències emprenedores

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Proposta d’autoanàlisi sobre les competències emprenedores. Partint de la definició de què entenem per competència analitzarem les nostres pròpies. A partir de l’autoanàlisi es fomentarà un procés de reflexió per veure com poder millorar-les i/o aprendre-les.

Objectius d’aquest recurs

 1. Autodiagnosi de les pròpies competències emprenedores
 2. Detectar les competències clau de la persona emprenedora
 3. Detectar les competències clau de l’emprenedoria col·lectiva

Continguts que es treballen

 1. Què significa competència?
 2. Què són les competències clau?
 3. Competències clau de la persona emprenedora
 4. Competències clau de l’emprenedoria col·lectiva

PROPOSTA DE TREBALL

Aquest recurs va dirigit a les persones que estan interessades a descobrir quines són les pròpies competències emprenedores. Si és el teu cas, tot seguit et plantegem una sèrie de recursos que et serviran per poder fer una autodiagnosi sobre les teves competències clau i valorar quines són aquelles que reforcen el teu perfil emprenedor i quines són aquelles en què et caldria millorar i/o desenvolupar.

L’emprenedoria és una actitud per al desenvolupament i la realització d’una iniciativa personal, però és una opció que també pot veure’s condicionada pel context socioeconòmic. Així, podem dir que l’emprenedoria està condicionada per variables internes (personals) i variables externes (entorn). En aquest punt cal fer un incís: la decisió d’emprendre és personal i pot no ser una opció vàlida per a tothom. Només aquelles persones que creuen que aquesta és la seva opció, després d’analitzar-ne els pros i contres, han de fer el pas.

Que significa competència?

Les competències són la capacitat de respondre a demandes complexes i dur a terme tasques diverses de forma adequada. La competència comporta una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç1. Així, doncs, les competències són un conjunt de comportaments, coneixements i habilitats adquirits per mitjà de la participació activa en pràctiques socials i, com a tals, es poden desenvolupar tant en el context educatiu formal, com en els no formals i els informals. Les competències, per tant, es conceptualitzen com un “saber fer” que s’aplica a una diversitat de contextos acadèmics, socials i professionals.

A partir d’aquesta definició et proposem que reflexionis al voltant de les qüestions següents:

 • Creus que les competències es poden desenvolupar?
 • Creus que es poden aprendre o que naixem amb elles?
 • Quines creus que són les competències que ha de tenir una persona emprenedora?
 • Quin és, doncs, el perfil professional d’una persona emprenedora?

A partir d’aquí, et proposem tres itineraris:

Itinerari A

Avaluació de les competències emprenedores

Tot seguit et presentem un test online que t’ajudarà a treballar i a incorporar un conjunt d’actituds, habilitats i destreses que contribueixen a l’èxit de qualsevol projecte empresarial: les competències emprenedores, a partir de la identificació dels teus punts forts i els teus punts a millorar. Per utilitzar aquesta aplicació necessites registrar-te a la plataforma de Barcelona Activa. Els resultats del test es presenten en format informe, en el qual tindràs una petita avaluació del teu perfil emprenedor.

Avalua les teves competències emprenedores. Les claus per emprendre. Barcelona Activa

Itinerari B

Avaluació de les competències de l’emprenedoria col·lectiva

Una proposta per fer-te una autodiagnosi competencial al voltant de les competències emprenedores és el test de competències de l’emprenedoria cooperativa, elaborat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). Amb aquest test podràs autoanalitzar les teves competències per impulsar un projecte cooperatiu i conèixer quin és el perfil de les competències que serien desitjables per a les persones integrants d’un projecte col·lectiu que vulguin emprendre en format de cooperativa. Aquest test parteix de la idea que l’emprenedoria col·lectiva són projectes oberts i integradors, on tots els membres de l’equip impulsor són socis d’igual dret i que, a més, la voluntat de futur és anar sumant les aportacions que puguin fer els futurs integrants del projecte.

El tret diferencial d’aquests projectes és el fet col·lectiu enfront de la suma d’individualitat i, per tant, cal considerar competències i capacitats específiques dels projectes col·lectius. Tot i que també és evident que hi haurà algunes competències necessàries i idèntiques entre tot tipus d’emprenedories; habilitats de gestió empresarial, esperit emprenedor, orientació al servei, etc.

Itinerari C

Avaluació de les competències empresarials clau per a la gestió

En l’enllaç següent trobaràs un test d’avaluació de competències empresarials claus per la gestió d’una cooperativa, elaborat dins el Programa Aracoop de la Generalitat de Catalunya. És una aplicació multimèdia per desenvolupar les competències empresarials claus per gestionar la teva cooperativa. Inclou preguntes relacionades amb els eixos competencials següents: planificar estratègicament, interpretar els estats econòmics i financers, créixer comercialment, gestió i organització de persones i lideratge.

Els resultats del test es mostren en una gràfica que mostra el teu nivell en cada competència. Si detectes que necessites millorar en alguna àrea, a les pestanyes següents de la mateixa aplicació trobaràs eines formatives per a cadascun dels àmbits.

Paraules clau
#COMPETÈNCIES #EMPRENEDORIA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.