BRÚIXOLA PER

Emprendre

RECURS DIDÀCTIC RD5

Com elaborar el Pla de màrqueting

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Què és un Pla de comunicació i màrqueting? Què comporta? Qui el pot fer? Com s’ha de fer? Per a què serveix? Intentarem donar respostes a aquestes preguntes amb la presentació de diferents recursos bàsics i guies per tal que cada persona pugui adaptar-ho a les necessitats del seu projecte.

Objectius d’aquest recurs

 1. Conèixer què és un Pla de comunicació i màrqueting
 2. Facilitar eines i recursos per analitzar els diferents conceptes i estructurar el Pla

Continguts que es treballen

 1. Què és i per a què serveix un Pla de màrqueting
 2. Quina és l’estructura que ha de tenir un Pla de màrqueting
 3. Eines i recursos per construir el meu Pla de màrqueting
 4. Propostes per construir un Pla de màrqueting en un projecte cooperatiu

PROPOSTA DE TREBALL

Què és un Pla de màrqueting?

El Pla de màrqueting és l’eina bàsica de gestió que ha d’utilitzar tota empresa orientada al mercat que vulgui ser competitiva. En la seva posada en marxa quedaran fixades les diferents actuacions que s’han de fer en l’àrea del màrqueting per assolir els objectius marcats.

Objectius del nostre Pla de màrqueting

Quan ens proposem elaborar un Pla de màrqueting, hem de tenir en compte diversos aspectes i tenir clar l’objectiu que persegueix el Pla. Podem definir objectius en dos àmbits:

Amb relació a l’anàlisi de l’entorn:

 • Definir la necessitat o necessitats que vol cobrir el nostre producte/ servei
 • Descriure les característiques més importants del nostre producte/ servei
 • Detallar l’entorn general i el mercat en el qual l’empresa mantindrà l’activitat principal, i també els clients potencials i la competència

Amb relació a les polítiques de màrqueting:

 • Proporcionar la informació referent a la comercialització del producte/ servei
 • La creixent incorporació de criteris de consum responsable per part dels clients i clientes fa que sigui aconsellable difondre les nostres actuacions mitjançant els nostres productes i serveis
 • Detallar, des del punt de vista comercial, quin producte/servei es vol vendre, com es donarà a conèixer, com es farà arribar al client, i a quin preu es vendrà, com també, si és el cas, el servei de prevenda i de postvenda que es pensa oferir
 • Fer la previsió de les vendes
 • Indicar l’estratègia general de màrqueting que se seguirà per assolir les previsions de venda marcades (combinació de les polítiques de producte, de comunicació, de distribució, de preu i de serveis complementaris) i el cost
Estructura i continguts d’un Pla de màrqueting

En definitiva, haurem de definir els apartats següents:

 • Producte i servei
 • Mercat
 • Competència
 • Preu
 • Distribució
 • Promoció
 • Previsions de vendes

Per fer-ho pots utilitzar diferents eines que t’ajudaran a anar concretant el Pla de màrqueting:

1. Pla d’empresa (Barcelona Activa) a l’apartat Màrqueting: si ja ets usuari/a del Pla d’empresa de Barcelona Activa, a l’apartat Pla de màrqueting trobaràs molta informació i recursos per anar detallant cada apartat pas a pas. Si no ho coneixes, mira el recurs didàctic “Pla d’empresa”, on s’explica l’accés pas a pas.

2. Guia per a l’elaboració del Pla d’empresa (Departament de Treball): a la pàgina 5 d’aquesta guia també trobaràs com desenvolupar el Pla de màrqueting. Consulta el recurs didàctic “Pla d’empresa” per trobar més informació sobre aquesta guia.

Per facilitar-te una mica la feina et proposem un seguit de preguntes que poden ajudar-te a definir cadascun dels apartats:

Producte i servei

 • Quines són les necessitats dels clients i clientes a qui ens dirigirem?
 • Hi ha alguna evidència sobre les motivacions de compra del nostre producte /servei per part dels clients i clientes potencials?
 • Quines són les raons de la seva existència i quant temps es preveu que durin?
 • Quines són les característiques distintives del nostre producte/servei respecte a altres productes/serveis similars?

Mercat

 • Quines són les característiques de l’entorn on es desenvolupa el producte/servei?
 • Quin és el nostre mercat potencial? Quin és el nostre mercat meta? Quin és el nostre mercat real?
 • Quin perfil té la nostra clientela: quantes persones són? On s’ubiquen? Quin és el seu poder adquisitiu? Quines són les seves necessitats i motivacions de compra? Quins productes/serveis estan comprant actualment? Quins són els seus motius principals per comprar el nostre producte/servei?

Competència

 • Quina és la competència directa actual? On s’ubica?
 • A quina clientela es dirigeix i on es troba?
 • Quins productes/serveis comercialitzen els nostres competidors o competidores?
 • Quines són les característiques més rellevants d’aquests productes/ serveis?
 • Quins són els punts forts i febles dels i les competidors/es amb relació als nostres productes/serveis?

Preu

 • Quina serà la nostra estratègia de preus?
 • Quin mètode seguirem en la fixació de preus?
 • Com definirem el sistema de descomptes i de tarifes, el termini i la forma de pagament?

Distribució

 • Utilitzarem venda directa o indirecta?
 • Quins seran els canals o les vies de distribució?
 • Comptarem amb serveis intermediaris (agents, distribuïdores, representants, etc.)?

Promoció

 • Quins mitjans farem servir per promoció (Internet, premsa local, fullets, etc.)?
 • Quines accions durem a terme per donar a conèixer el nostre producte/ servei?
 • Es tindran en compte les llengües oficials a l’hora de pensar en la imatge del producte/servei?
 • Establirem canals bidireccionals de comunicació?

Previsions de vendes

 • Quant calcules que vendràs i en què et bases per fer aquest càlcul?
 • Quins ítems utilitzes per calcular la capacitat màxima de producció/ prestació de serveis de la teva empresa?
 • Quina serà la temporalitat de vendes?

Pensant estratègies per trobar informació

Et recomanem que, ara que coneixes quina és la informació que has d’aconseguir, intentis pensar estratègies per saber on pots trobar aquesta informació. Reflexiona al voltant de cada apartat i pensa possibles contactes, fonts d’informació, etc., que puguin ajudar-te.

Per anar descobrint més estratègies, et recomanem que visitis l’apartat “Per saber-ne més” d’aquest recurs.

Si et planteges fer un projecte cooperatiu

Si et planteges fer un projecte cooperatiu, no et perdis l’informe Propostes per a l’elaboració d’un Pla de màrqueting, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, un document elaborat amb la voluntat de plantejar accions i recomanacions per a les polítiques comercials de les cooperatives. Inclou una anàlisi del perfil de les persones que utilitzen i consumeixen productes i serveis cooperatius, que ens ofereix dades de gran riquesa per conèixer els hàbits i les formes de consumir de les persones que interaccionen amb les empreses membres de la FCTC.

Els resultats desvetllen que el model d’empresa cooperativa és més conegut per part del conjunt de la població catalana del que els mateixos actors cooperatius estimen, i, en particular, la cooperativa de treball és el concepte cooperatiu més reconegut. L’estudi també interpreta que el model de l’empresa cooperativa està relacionat amb valors com el compromís, la confiança o la proximitat.

L’informe també presenta una anàlisi dels punts següents, que segurament et seran molt interessants a l’hora de definir la teva estratègia de negoci:

 • Fortaleses i debilitats del consum de productes i serveis cooperatius
 • Oportunitat de mercat
 • El producte o servei cooperatiu (posicionament)
 • Públic objectiu
 • Política de producte/servei i preu
 • Política de distribució i relació amb el client
 • Política de comunicació
Paraules clau
#PLA DE MÀRQUETING #COMUNICACIÓ #POSICIONAMENT #SEGMENTACIÓ #MERCAT
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.