BRÚIXOLA PER

Emprendre

RECURS DIDÀCTIC RD2

Com iniciar un projecte d’innovació socioeconòmica

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Introducció a com iniciar un projecte des de l’estudi per fases i anàlisi de les diferents etapes de creació i disseny. Es proporcionen eines per estudiar la pròpia idea de negoci i manuals per consolidar projectes col·lectius específics.

Objectius d’aquest recurs

Conèixer i descobrir els passos a dur a terme per iniciar un projecte d’innovació socioeconòmica.

Continguts que es treballen

 1. Autoconeixement
 2. Competències clau per a l’emprenedoria col·lectiva
 3. Fases en el disseny d’un projecte d’innovació socioeconòmica
Conèixer-se a un mateix/a

Aquest recurs està pensat per a aquelles persones a qui els interessa posar en marxa una idea, un projecte d’innovació socioeconòmica, etc. Tens una idea però no n’estàs segur/a, no tens clars els passos a seguir, no saps per on començar, etc. No t’amoïnis, aquest és el primer pas. Per començar, et proposem que el primer per fer-ho possible sigui que et coneguis a tu mateix/a, i que també sàpigues quines són les competències personals i professionals que requerirà tirar endavant un projecte.

Comencem?

Mira aquest vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=emipVpTXV0o

Després del visionat, reflexiona sobre les preguntes següents:

 • Quins són els valors i hàbits que em caracteritzen com a professional?
 • Quines són les meves competències clau?
 • Tinc un perfil emprenedor?
 • He detectat una necessitat o un problema?

Si encara no tens clares les respostes a aquestes preguntes, et proposem que miris la fitxa: RD 2. Avalua les teves competències emprenedores.

Identificar

Una vegada tinguis clar que vols tirar endavant un projecte, el següent pas és plantejar-te o plantejar-vos quin és el problema social davant el qual ens trobem i què volem contribuir a solucionar o a què volem aportar el nostre gra de sorra. Així que, en primer lloc:

1. Defineix el repte

Serà important que redactis el problema. Identifica quines persones i col·lectius afecta, quines en poden ser les causes, quines les conseqüències, què implica en l’entorn, etc. Hi ha moltes eines per fer una bona anàlisi del problema. Tot seguit te’n detallem algunes:

Tècnica de l’arbre de problemes i l’arbre de solucions

http://www.stjteresianas.org/wp-content/uploads/2016/06/4_ TecnicaArbolProblemasSoluciones.pdf

Anàlisi DAFO

Planteja’t fer una matriu DAFO identificant les fortaleses i les debilitats internes del teu projecte i/o idea, i les oportunitats i les amenaces externes. Després busca i pensa en les estratègies que et permetin enfortir les fortaleses, corregir les debilitats, contenir les amenaces i aprofitar les oportunitats!

http://gestio.suport.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=25:que-es-una-analisidafo& catid=32:pmf-estrategia&Itemid=39&lang=ca

2. Formula el problema

Una vegada tinguis clar el problema i tinguis detectades possibles estratègies, és l’hora de començar a formular el problema, és a dir, de començar a escriure el teu projecte. Busca referències acadèmiques, persones que coneguis que sàpiguen del tema, autors i autores referents que puguin ajudar-te a contrastar si el teu diagnòstic va per bon camí i que puguin incorporar la seva visió i coneixement aportant idees que no t’havies plantejat.

Imaginar

En aquest moment potser sentiràs que tens una idea boja, que és impossible, algunes persones insistiran que en la situació actual no és bona idea, que no sortirà res de bo... Això sempre t’ho trobaràs. Però... i si no és així?

En aquest moment et convidem a atrevir-te a somiar:

https://www.youtube.com/watch?v=8LwvuQkAGcA

Serà important també que, si el que preteneu és iniciar un projecte empresarial col·lectiu en el marc de les altres economies, us plantegeu quin és l’estat de maduresa de la vostra idea.

Per això us presentem una eina que va elaborar Barcelona Activa per avaluar l’estat de maduració de la vostra idea:

http://testidea.barcelonactiva.cat/

Fet el diagnòstic inicial, és a dir, havent identificat el problema i el context, és el moment de recordar que potser hi ha moltes altres persones que estan interessades a tirar endavant un projecte com el que estàs plantejant. Per què no plantejar-se un projecte col·lectiu? És moment de construir un equip de treball.

Si ja sou un grup de persones que voleu tirar endavant el projecte, perfecte! Us proposem que reflexioneu sobre les preguntes següents:

 • Sabem treballar en equip?
 • Quines són les competències que diferencien cada membre de l’equip?
 • Volem tirar endavant un projecte col·lectiu? Sabem el que comporta?

Si voleu analitzar-vos com a equip de treball, us recomanem visitar i fer el test de l’emprenedoria cooperativa.

Planificar

Ara sí, ens toca planificar la nostra idea, i planificar-la significa dissenyar el pla d’acció, analitzar recursos que necessitaríem i analitzar la viabilitat econòmica, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del projecte, definir el pla de comunicació, etc.

Per fer-ho, cal aterrar la nostra idea. Per això us proposem que elaboreu el vostre pla d’empresa (aneu a la fitxa: RD3. Com elaborar el Pla d’empresa).

Tot seguit us presentem uns materials elaborats per Barcelona Activa per si són del vostre interès, que us poden ajudar a dur a terme, a tall d’exemple, una iniciativa col·lectiva relacionada amb cinc àmbits específics:

Manual de l’hort comunitari

Manual del grup de consum responsable

Manual de finances ètiques al barri

Manual de l’habitatge cooperatiu

Manual de la botiga cooperativa

Actuar

1. Fer una prova pilot

Ara és l’hora de començar: teniu detectat el problema i pensada una possible solució i/o idea, heu construït un equip de treball, us heu analitzat internament i heu analitzat el context i heu elaborat un pla d’empresa que serà el full de ruta del vostre projecte. En aquest moment és recomanable que us plantegeu dur a termes proves pilot o petites experiències per contrastar que allò que heu dissenyat realment és factible. Es tracta de fer el vostre projecte a petita escala. Analitzant els resultats d’aquestes proves començareu a detectar aspectes a millorar, qüestions que no heu tingut en compte, aspectes innecessaris, costos no previstos, etc.

2. Rendir comptes

Aquí ja ens trobem que el nostre projecte tira endavant, així que serà moment de compartir-lo i fer-ne difusió, amb un doble objectiu:

 • Garantir la transparència: és probable que hagueu rebut donacions, que hi hagi aportacions de persones associades, que hagueu fet una campanya de micromecenatge, que hagueu rebut alguna subvenció, etc. Per tant, cal rendir comptes.
 • Donar a conèixer el nostre projecte.

3. Compartir l’experiència

Si el vostre projecte respon a una necessitat social, compleix criteris d’igualtat d’oportunitats, de sostenibilitat mediambiental, és sostenible econòmicament i en el temps, etc., és una bona pràctica que cal compartir amb el món per tal de replicar-lo. Us animem a fer-ho i a compartir el coneixement per tal de contribuir en el canvi social que totes perseguim, contribuint a empoderar altres comunitats per implementar la iniciativa.

Avaluació i seguiment

En últim lloc, però no per això menys important, cal avaluar el que fem i, si pot ser, no en l’últim moment sinó al llarg del nostre projecte. Cal valorar si allò que ens hem plantejat s’ha aconseguit, si hem assolit els objectius plantejats tant qualitativament com quantitativament. Per poder implementar processos d’avaluació, us convidem a veure dues fitxes:

• Per a projectes consolidats: (aprofundir) Fitxa 3: Per avaluar el que fem i com ho fem: avaluació de l’impacte i del balanç social

• Per a projectes en construcció: (aprofundir) Com avaluar el que fem

Recomanacions per a la seva aplicació

Aquest recurs s’orienta a persones que tenen una idea en ment però que no saben quins passos caldrà seguir en el desenvolupament del seu projecte. S’orienta persones i/o col·lectius que vulguin iniciar tant un projecte empresarial en l’ESS com projectes col·lectius d’àmbit social.

Paraules clau
#COMPETÈNCIES #EMPRENEDORIA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.