BRÚIXOLA PER

Aprofundir

RECURS DIDÀCTIC RD11

Fonts de finançament per al nostre projecte

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Tinc un projecte d’emprenedoria i una idea de negoci dissenyada, però, com puc aconseguir el finançament? Quines són les condicions? On puc demanar informació?

Objectius d’aquest recurs

 1. Conèixer les diferents opcions de finançament per iniciar un projecte d’ESS
 2. Tenir eines per trobar informació i valorar les opcions

Continguts que es treballen

 1. Fonts de finançament de l’empresa social i cooperativa
 2. Capitalització de l’atur
 3. Principals subvencions per a la creació d’empreses 4. La negociació bancària, clau per al finançament 5. Altres opcions de finançament: xarxes econòmiques i el micromecenatge 6. Assessorament

PROPOSTA DE TREBALL

Hi ha moltes opcions per finançar els nostres projectes. Per tant, és important tenir-les clares i saber on podem demanar la informació.

Fonts de finançament de l’empresa social i cooperativa

Per començar a situar-nos, recomanem l’informe Fonts de finançament de l’empresa social i cooperativa, de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme:

http://ateneucoopmaresme.cat/wp-content/uploads/2017/10/Dossier-Finan%C3%A7ament-i-subvencions_web-1.pdf

Aquest informe ens permet situar-nos en:

 1. Què és el finançament?
  Aquest apartat en permet tenir en compte avantatges i dificultats del finançament i la gestió eficient i eficaç dels recursos.
 2. Finançament de l’empresa social i cooperativa: opcions
  En aquest apartat es presenten les que són les opcions bàsiques per al finançament del projecte: el finançament dels mateixos socis de la cooperativa i/o la participació de socis col·laboradors en el cas de les cooperatives, accedir a ajuts, subvencions i més incentius per reduir costos, finançament tradicional (demanar un crèdit) i el finançament alternatiu.
 3. La negociació del finançament
  Aquest capítol està destinat a explicar tots els elements que cal tenir en compte quan es demana finançament a una font tradicional, com un banc. Se centra, específicament en els crèdits i els avals.
 4. Entitats de suport financer a les cooperatives
  Hi ha diverses entitats especialitzades en el finançament de projectes cooperativistes i d’economia social. Es detallen les opcions que donen entitats com: Fundació Seira, l’Institut Català de Finances i Coop 57, SCCL: Serveis financers. La informació d’aquest apartat és molt exhaustiva i permet tenir una visió completa de les diferents opcions.
 5. Altres entitats de suport a les cooperatives
  Finalment, l’informe exposa altres opcions, especialment de Banca ètica.

Per saber-ne més hi ha alguns manuals i guies que poden ajudar-vos a conèixer quines opcions de finançament hi ha en el marc de l’economia social:

Fundació Seira.
Manual: Solucions a l’accés del finançament per a les empreses de l’economia social i cooperatives. 2014

http://fundacioseira.coop/wp-content/uploads/2016/02/Manual-finances-4_Acc%C3%A9s-a-finan%C3%A7ament.pdf

Miquel Miró. Fundació Seira.
Manual de finances per a cooperatives. Número 1. Títols nominatius, títols participatius i obligacions. 2011

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/newsletter_IMPEM/Documents/manual_finances_cooperatives.pdf

Capitalització de l’atur

Una opció, en el cas que estiguem a l’atur, és sol·licitar-ne la capitalització. Això ho podem fer a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Per a més informació pots consultar l’informe Capitalització de l’atur, de Barcelona Activa, on s’explica com s’ha de procedir a la sol·licitud de la capitalizació de l’atur, els requisits, les persones que la poden demanar i on s’ha de tramitar.

Els objectius de la capitalització de l’atur són:

 • Facilitar i impulsar la creació de negocis com a treballador/a autònom/ a.
 • Fer una aportació al capital social d’una entitat mercantil de la qual es tingui el control efectiu (de nova creació o constituïda en els darrers 12 mesos).
 • Facilitar la incorporació com a soci/sòcia en una cooperativa o en una societat laboral (de nova creació o ja existent).
Principals subvencions per a la creació d’empreses

Hi ha diferents subvencions que pots tenir en compte a l’hora de buscar suport financer per al teu projecte. En la pàgina 15 de l’informe Resum Finançament i principals Subvencions per a la Creació d’Empreses trobaràs detallades algunes de les principals subvencions a les quals pots presentar- te segons el projecte que vulguis iniciar, entre elles les relacionades amb el foment de l’economia social. Les subvencions són:

 • Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals
 • Subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació. Subvencions als projectes empresarials d’enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals
 • Subvencions a les entitats representatives de l’economia cooperativa.
 • Subvencions per a la realització d’activitats de promoció i foment de l’economia cooperativa

Per a més informació sobre subvencions impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, visita la pàgina específica on trobaràs les dates de convocatòria, les bases i les resolucions:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Per a més informació sobre subvencions impulsades per la Generalitat de Catalunya i el Programa aracoop, visita:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/

La negociació bancària, clau per al finançament

El procés de negociació bancària és un procés per generació de confiança. Per aquest motiu es fa necessari que l’empresa cooperativa doni transparència i claredat sobre el seu passat i expliqui el seu present i el seu futur.

A la Guia pràctica per preparar el dossier de negociació bancària elaborada per la Fundació Seira trobareu alguns consells pràctics orientats a afrontar la negociació amb les entitats financeres; unes orientacions que poden aconseguir augmentar les possibilitats d’obtenir el finançament que necessita el projecte empresarial.

Altres opcions de finançament: xarxes econòmiques i el micromecenatge

Cal tenir en compte que hi ha altres opcions, com per exemple les xarxes econòmiques, el crowdfunding o el matchfunding com a noves eines de finançament de projectes de proximitat.

Crowdfunding

És un model de cooperació col·lectiva, dut a terme per persones que fan una xarxa per aconseguir diners o altres recursos. Se sol utilitzar Internet per finançar esforços i iniciatives d’altres persones o organitzacions.

Més informació:

http://xarxanet.org/projectes/noticies/el-micromecenatge-una-alternativa-real-al-financament-del-teu-projecte

Matchfunding

És una opció de crowdfunding que busca la col·laboració publico-privada. Aquest procés s’inicia quan una institució, pública o privada, disposa de pressupost (un dipòsit de diners) per desenvolupar o donar suport a un sector específic (salut, cultura, educació, arts, etc.). La institució fa una crida a la comunitat d’aquest mateix sector perquè presenti projectes que necessiten finançament i els anima a publicar-los com a projectes de crowdfunding (o micromecenatge) perquè qui ho desitgi pugui fer aportacions mitjançant la plataforma i impulsar l’impacte potencial d’aquests projectes gràcies al seu vincle amb la institució.

Més informació:

Notes de premsa. “L’Ajuntament de Barcelona prova amb èxit per primera vegada el matchfunding com a nova eina de finançament de projectes de proximitat”.

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/12/08/lajuntament-de-barcelona-prova-amb-exit-per-primera-vegada-el-matchfunding-com-a-nova-eina-de-financament-de-projectes-de-proximitat/

Convocatòria del programa conjuntament per a projectes socials:

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/571514

Un cop aclarides les opcions, és una bona opció buscar assessorament

Finalment, amb vista a tenir un assessorament personalitzat i complet, tenim diverses opcions:

 • La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix orientació i acompanyament per a la constitució de la vostra cooperativa. Us facilitarà sessions d’orientació i suport a la creació de cooperatives, sessions de sensibilització adreçades a prescriptors, ens de promoció econòmica d’ajuntaments, consells comarcals i entitats, orientació personalitzada, de forma presencial, telefònica i online, durant el procés d’orientació, informació i constitució de la cooperativa i participació en el programa de suport a l’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya. http://www.cooperativestreball.coop/crea
 • La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està representada per deu ateneus repartits pel territori català amb l’objectiu de portar a terme projectes de generació d’ocupació mitjançant la creació de cooperatives i societats laborals, dins el marc del programa aracoop. Per aquest motiu hi trobareu una porta d’entrada a l’economia social, on trobareu recursos i serveis, com ara el punt d’informació sobre economia social i cooperativa, jornades i tallers, acompanyament a mida, formació i el laboratori de bones pràctiques i rèplica. http://aracoop.coop/ateneus-cooperatius/

  L’ateneu cooperatiu de Barcelona és Coòpolis, situat a Can Batlló. http://bcn.coop/
 • Servei d’Emprenedoria de Barcelona Activa, on s’ofereixen diferents opcions que poden ser interessants. Hi podem trobar assessoria directa i formació, així com tenir accés a diferents documentacions i eines. Cal tenir en compte que per accedir a aquestes eines necessitem una clau d’accés, que ens facilitaran en la sessió informativa que ens ofereixen.
Paraules clau
#FINANÇAMENT #CAPITALITZACIÓ #SUBVENCIONS #NEGOCIACIÓ BANCÀRIA #MICROMECENATGE #ASSESSORAMENT
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.