Crear empreses innovadores i amb visió de futur que donin respostes a les necessitats del sector turístic a Barcelona3ª edició del Programa d’emprenedoria en el sector del turisme

Objectius del programa

Descripció del programa

L’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades ACAVe i el Gremi d’Hotels de Barcelona promouen la creació de FuTurisme, un programa a mida d’emprenedoria en el sector turístic, per donar resposta a les necessitats del sector.

Aquesta iniciativa s’adreça als emprenedors i emprenedores amb una idea de negoci en l’àmbit del turisme o bé a empreses constituïdes que no hagin iniciat l’activitat abans de l’1 de desembre de 2016.

El programa vol recolzar nous projectes turístics que, en diferents àmbits d’actuació, aportin valor afegit a l’activitat que es desenvolupa a la ciutat. En aquest sentit, es disposa dels recursos necessaris per ser facilitadors del desenvolupament d’aquests projectes; proporcionant els instruments per a la posada en marxa del projecte empresarial, facilitant la formació en gestió empresarial i habilitats directives, contactes relacionals i accés a finançament.

Aquest programa neix per promoure empreses turístiques innovadores que generin activitat econòmica a Barcelona i comarques i que augmentin la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Llegir programa

Entitats Promotores