Co-Agenda

Properament disposarem d’una Co-Agenda per difondre i fer visible les diferents activitats i esdeveniments que tenen lloc a la ciutat en relació a l’Economia Social i Solidària i la Innovació Socioeconòmica, posicionant Barcelona com a ciutat referent.

Serà un recurs catalitzador de formació, jornades i esdeveniments que fomentin el canvi cultural en les pràctiques econòmiques i de consum que es porten a terme en aquest àmbit.